top of page

רכב  לתהלוכת הכנסת ספר תורה  

רכב מפואר לתהלוכת הכנסת ספר תורה בכל הארץ יחד עם חופה ניידת על גלגלים מיקרופון אל חוטי ומערכת הגברה ותאורה ברמה גבוה מחירים לכל כיס ושילוב כל סוגי האטרקציות

הכנסת ספר תורה,רכב לתהלוכות ספרי תורה,הובלת ספר תורה,רכב מפואר לתהלוכות ספרי תורה בדרום,רכב להכנסת ספר תורה במרכז,רכב להכנסת ספר תורה בצפון

תהלוכות,רכב עם הגברה,הכנסת ספר תורה באשדוד,הכנסת ספר תורה בירושליים ,הכנסת ספר תורה רכב מפואר

bottom of page